Mlži z čeledi Solenidae a Cultellidae

Dr. Jaromír Němec

Lastury těchto mlžů jsou výjimečné svým tvarem. Při šířce 20 – 30 mm dosahují délky přes 200 mm.

Čeleď Solenidae
Sem patří např. druh Solen vagina, Linné, 1758. Je běžný ve Středomoří, v západní Evropě a v západní Africe. Na snímku je exemplář z Maroka.
Velice zajímavý je snímek z pláže Kwade Hoek v Holandsku, kde je po celé délce pláže naplaveno neuvěřitelné množství lastur Solen sp. (viz foto ->).

Čeleď Cultellidae
Do této čeledi patří rod Ensis, Schumacher, 1817, který obsahuje celkem 11 druhů.
Druh Ensis macha (Molina, 1782) z Chile je skutečný obr – měří 218 mm.
Ensis ensis (Linné, 1758) má schránku značně zakřivenou. Vyskytuje se na atlantickém pobřeží Evropy, v Severním a ve Středozemním moři.
Ensis siliqua (Linné, 1758) má schránku rovnou nebo jen mírně zakřivenou.
 

Solen vagina, Linné, 1758
Ensis macha (Molina, 1782)
Ensis ensis (Linné, 1758)
Ensis siliqua (Linné, 1758)

Tato mušle je pro mne památeční. O prázdninách v roce 1932 jsem byl s dětskou výpravou v Gradu v Itálii. Tam jsem si na památku sebral na pláži pár mušliček, 4 kusy břitky velké (zvané také střenka obecná) se neztratily a dodnes je mám ve své sbírce. Takže mohu říkat, že mušle jsem začal sbírat již před 68 lety!

R. Tucker Abbott ve svém Kompendiu uvádí výskyt tohoto mlže od Norska až po Portugalsko, Středozemní moře ne. Gert Linder v knize „Muscheln und Schnecken der Weltmeere“ (1975) dokonce výslovně píše „Nicht im Mittelmeer“. Bylo mi to divné, vždyť jsem tuto mušli sbíral v roce 1932 v Itálii. Teprve ve staré, ale stále dobré knížce Dr. Otto Buchnera: „Europäische Meeresmollusken Fauna“ z roku 1913 jsem se dočetl, že tato mušle se v Itálii všeobecně pojídala a přicházela na trh v Benátkách a v Terstu po jménem „Capa lunga“ a v Neapoli a na Sicílii jako „Cannolichio“. Ovšem to bylo před 80 lety, nevím, jak je to dnes.

Do čeledi Cultellidae patří také rod Siliqua. Tito mlži ale nejsou tak úzcí, jak je vidět např. na druhu Siliqua patula (Dixon, 1788) ze státu Washington (viz foto).

 

 Foto Dr. Jaromír Němec