Naši velcí mlži

Dr. Jaromír Němec


    Všichni naši velcí mlži patří do čeledi Unionidae (velevrubovití). Výjimkou je Margaritana margaritifera (Linné, 1758) - perlorodka říční, která patří do čeledi Margaritiferidae. O tomto vzácném mlži jsem psal podrobně ve Volutě č. 9.

    Druhy čeledi Unionidae se vyznačují velkou proměnlivostí. Jak píše Dr. Vojen Ložek ve svém Klíči čsl. měkkýšů (1956), asi před 100 lety byly jednotlivé tvary popisovány jako samostatné druhy a počet těchto „druhů“ dosáhnul čísla asi 150! Brzy se ukázalo, že tento postup je neudržitelný a dnes se uznávají u nás tři druhy velevrubů a tři druhy škeblí. Příčina variability této čeledi není ani dnes úplně jasná a uvádí se hlavně vliv rozmanitého prostředí.
 

Genus (rod) Unio Philipsson, 1788. Velevrub.

1. Unio pictorum (L.,1758). Velevrub malířský.
Má protáhlé lastury, dosahuje délky 70-100 mm, výška 30-38 mm.

2. Unio tumidus Philipsson, 1788. Velevrub nadmutý.
Silnostěnné lastury jsou špičatě vejčité, d. 70-90 mm, v. 36-45 mm.

3. Unio crassus Philipsson, 1788. Velevrub tupý.
Lastury jsou poměrně krátké, eliptické nebo vejčité, d. 50-70 mm,
v. 30-38mm.

Unio pictorum (L., 1758).   Brandýs n. L., plavební kanál. Délka 110 mm, leg. Jaromír Němec, 5.6.1961.
Unio tumidus (Philipsson, 1788).   Brandýs n.L., plavební kanál. Délka 95 mm, leg. Jaromír Němec, 5.6.1961.
Unio tumidus (Philipsson, 1788). Kulovitý tvar. Rameno Labe v Borku u St. Boleslavi. Délka 49 mm, leg. Jaromír Němec, 12.8.1960.

 
Genus Anodonta Lamarck, 1799. Škeble.

1. Anodonta anatina (L.,1758). Škeble říční (kachní).
Lastury kosočtverečně vejčité, štít silně vyniká, d. 75-120 mm,
v. 45-65 mm.

2. Anodonta cygnea (L.,1758). Škeble rybničná.
Lastury protáhle vejčité, štít nízký, d. 150-220 mm, v. 75-120 mm.
Anodonta cygnea cellensis (Schröter, 1779). Škeble celská.
Oproti A. cygnea má protáhlý tvar.

3. Anodonta complanata Rossmässler, 1835. Škeble plochá.
Lastury vejčité, poměrně malé, velmi málo klenuté.
Délka 70 – 80 mm, výška 40 – 45 mm.

Anodonta anatina (L., 1758). Rameno Labe u Brandýsa n.L. Délka 100 mm, leg. Jaromír Němec, 10.4.1974.
Anodonta cygnea (L., 1758). Rameno Labe u Kostelce n.L. Délka 180 mm,  leg. Jaromír Němec, 8.7.1967.
Anodonta cygnea cellensis (Schröter, 1779). Rameno Labe v Křenku u St. Boleslavi. Délka 170 mm,  leg. Jaromír Němec, 17.7.1963.

    Všechny uvedené druhy (mimo Unio crassus a Anodonta complanata, které se ve středním Polabí nevyskytují), jsem lovil v letech 1960 – 1975 ve slepých ramenech Labe, která zůstala po regulaci Labe v okolí Brandýsa nad Labem. V rameni u Borku jsem nacházel zajímavou kulovitou formu Unio tumidus a Anodonta cellensis se vyskytovala zase pouze u Křenku. Lovil jsem je nejen pro svou sbírku, ale také jsem je posílal výměnou do ciziny.

    Škeble i velevrubi měli v labských ramenech ideální životní podmínky a vyskytovali se tam v hojném počtu. Doufám, že se nic nezměnilo a že tam spokojeně žijí i dnes, zvláště když teď je nechodí lovit žádný potrhlý sběratel.
 

Foto Jaromír Němec